česky  |  english  |  deutsch

Zajímavosti okolí

   Netolicko je vyjímešná oblast, která na jedno místo soustředila nejen rozmanitou krajinu tvořenou na jedné straně vodními plochami mnoha rybníků a na straně druhé kopcovitým terénem předhůří Šumavy ale je  i zcela unikátním místem, kde naleznete na velmi malé ploše památky na doby dávno minulé, počínaje keltským osídlením přes středověká hradiště, středověké hrady, rožmberské zámeky, kláštěry atd...  Mnoho se dá zvládnout  od nás dokonce na kole při jednodenním výletu. Více informací na spřáteleném webu http://www.blanet.cz/